VB Huddle

LINCOLN, NEB -- Northwestern fell to #7 Nebraska Wednesday night in Lincoln, 3-0.